C-AJOLUPAKURSSI JOKIMAALLA TOUKOKUUSSA 2024

Hakemus kurssille tulee toimittaa Etelä-Suomen Hevosjalostusliitolle 24.4.2024 mennessä sähköpostin liitteenä, toimisto@eshjl.fi. Hakemuslomakkeita saa liiton toimistolta tai Hippoksen nettisivuilta.

Kurssille voivat hakea yli 16-vuotiaat Suomen kansalaiset. Kurssin voi aloittaa 6 kk ennen kuin täyttää 16 vuotta, mutta ajolupa tulee voimaan vasta, kun hakija täyttää 16 vuotta. Hakijan täytyy pystyä hallitsemaan oma ohjastettavansa ja ajamaan ryhmässä. Perustaidot tarkistetaan pääsykokeella ennen kurssille hyväksymistä.

Kurssiohjelmaan kuuluu luentosarjan kuuleminen (mukaan lukien montén yhteinen teoriaosio) ja osallistuminen vähintään neljään ajoharjoitukseen sekä yhteen ilman hevosta tapahtuvaan harjoitukseen. Loppukokeena suoritetaan kirjallinen teoriakoe (50 kysymystä) sekä volttaus- ja ajokoe. Mikäli C-ajoluvan hakija haluaa oikeuden ohjastaa myös monté-lähdöissä, tulee hänen antaa näyte ratsastustaidostaan ja monté-hevosen varustamisesta (Koskee 1.1.2020 alkaen suoritettavia ajolupia).

Ajolupakurssille hakijan ollessa 60 vuotta täyt­tänyt, hänen on toimitettava Ravikilpailusääntöjen pykälässä 35.4. määritelty lääkärintodistus Suomen Hippokseen kurssin hakuvaiheessa. Alle 60-vuotiaat ajoluvan hakijat vakuuttavat terveytensä ajolupakurssin hakuvaiheessa. Jos hakija ei voi vakuuttaa terveyttään, hän toimittaa lääkärintodistuksen ohjastuskelpoisuudestaan Suomen Hippokseen.

Kurssihevosen (lv/sh) tulee olla toimiva. Myös B-ponilla voi osallistua kurssille. Hevosella ei tarvitse olla kilpailuoikeutta voimassa, yli‐ikäiset voivat osallistua ja myös ne, joilta kilpailuoikeus on peruttu.  Hevoselle tulee olla kilpailuvakuutus voimassa, järjestäjä tarkistaa vakuutuksen voimassaolon ja tilaa laskun tarvittaessa. Harjoituksissa hevosen varusteiden tulee olla ravikilpailusääntöjen mukaiset, jenkkikärryjen käyttö ajolupakurssilla ei ole sallittu. Loppukokeessa ja monten näyttökokeessa ohjastajalla tulee olla sääntöjen mukainen kilpailuasu, harjoituksissa kypärä, turvaliivi ja sopiva vaatetus. 

Kurssin toteutuminen edellyttää vähintään 8 osallistujaa, järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 

Kurssiaikataulu: 

29.4.2024 pääsykoe klo 17 
3.5.2024 teoria klo 17-20 
6.5.2024 teoria klo 17-20 
7.5.2024 teoria ja volttausharjoitus kärryjä vetäen klo 17-20:30
13.5.2024 ajoharjoitus 17->
15.5.2024 ajoharjoitus 17->  
16.5.2024 monté-teoria + näyttökoe 17-21 
20.5.2024 teoria 17-20 
21.5.2024 ajoharjoitus 17-> 
23.5.2024 ajoharjoitus + harjoitustentti 17->  
27.5.2024 ajoharjoitus 17-> 
29.5.2024 ajoharjoitus 17-> 
30.5.2024 loppukoe, aloitusaika tarkentuu myöhemmin 

Järjestäjä laskuttaa kurssimaksut Hippoksen hinnaston mukaisesti, pääsykoe 60€ ja ajolupakurssi 285€, lisäksi Hippos laskuttaa ajoluvan.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Ninni Ala-Jääski
toiminnanjohtaja

Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto ry
041 317 1873 toimisto@eshjl.fi

https://hevosjalostusliitot.fi/etelasuomi/c-ajolupakurssi-kevat-2024/